Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 352/17

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży Wydział I Cywilny zezwolił Gminie Grabowo na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 2203 zł tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Starosty Kolneńskiego z dnia 15 marca 2017 r. nr GN.6830.59.2016 za wywłaszczoną nieruchomość o nieustalonym stanie prawnym, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Grabowo, na podstawie decyzji Starosty Kolneńskiego nr BŚ.6740.8.1.2016 z dnia 1 marca 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka drogi gminnej nr 104277 B we wsi Golanki, gm. Grabowo, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działkami o nr: 32/3 o pow. 0,0004 ha oraz 38/5 o pow. 0,0108 ha, położoną na terenie obrębu Golanki, gm. Grabowo, z tym zastrzeżeniem, że wypłata kwoty z depozytu sądowego ma nastąpić na rzecz spadkobierców Marianny Szwarc (c. Leopolda i Rozalii) lub innych uprawnionych, którzy prawomocnym orzeczeniem Sądu lub innym dokumentem wykażą swoje prawo do wierzytelności.

Sąd wzywa uprawnionych właścicieli nieruchomości do odbioru depozytu w terminie 10 lat.

 

Sędzia Sądu Rejonowego 

Magdalena Walewska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2017-08-23 08:43
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-08-23 08:45:27
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-08-23 08:45:55

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960