Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 438/17

„Przed Sądem Rejonowym w Łomży Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 438/17 z wniosku Zbigniewa Parzych z udziałem Celiny Parzych o zasiedzenie nieruchomości położonej w obrębie Dębniki gmina Zbójna, oznaczonej numerem ewidencyjnym 287, o powierzchni 0,4268 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa własności do przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, o ile zajdą ku temu przewidziane prawem przesłanki.”

 

Sędzia Sądu Rejonowego
Małgorzata Jędrzejewska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Urszula Zalewska dnia: 2017-09-13 10:36
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-09-13 10:43:06
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-09-13 10:45:38

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960