Sąd Rejonowy w Grajewie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 218/17

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie 8 września 2017 r. w sprawie I Ns 218/17 zapadło postanowienie o zezwolenie wnioskodawcy Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Osowcu - Twierdzy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.631,00 złotych (jeden tysiąc sześćset trzydzieści jeden złoty) tytułem spłaty zasądzonej na rzecz wierzyciela Adama Arciszewskiego wyrokiem Sądu Rejonowego w Grajewie I Wydział Cywilnego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie I Ns 126/16, z zastrzeżeniem, że wypłata złożonej do depozytu kwoty nastąpić ma na rzecz uprawnionego wierzyciela Adama Arciszewskiego bez żadnych dodatkowych warunków.

Sędzia Sądu Rejonowego
Robert Kotowicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2017-09-26 15:20
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-09-26 15:26:05
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-09-26 15:27:45

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74