Sąd Rejonowy w Grajewie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 262/17

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie w dniu 3 października 2017 r. w sprawie I Ns 262/17 zapadło postanowienie o zleceniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażynie Sosnowskiej, Kancelaria Komornicza w Grajewie sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Teresie Mieczkowskiej nr PESEL 31031709509 zmarłej w dniu 29 kwietnia 2009 r., ostatnio stale zamieszkałej w Grajewie, Osiedle Południe 21/19.

Pouczenie:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;
  3. spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Cezary Waldziński

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2017-10-16 14:49
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-10-16 14:50:52

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74