Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 704/17

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydziale Cywilnym złożony został wykaz inwentarza po Józefie Orzechowskim (Pesel - 51081415791) zmarłym w dniu 26 stycznia2017r. w Grabowie, zamieszkałym ostatnio pod adresem - 18 - 507 Grabowo, Łebki Duże 11. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2017-10-27 15:30
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-10-27 15:31:52

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960