Sąd Okręgowy w Łomży

DSO-226-4/18 - Dostawa centralnych UPS-ów dla sądów apelacji białostockiej

2018.10.23 - Dodano Zawiadomienie o zmianie terminu podpisania umów

Załączniki

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018-09-27 17:43)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (2018-09-27 17:44)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia (2018-09-27 17:44)
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (2018-09-27 17:45)
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw (2018-09-27 17:46)
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób (2018-09-27 17:48)
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia (2018-09-27 17:49)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (2018-09-27 17:51)
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ - Formularz porównawczy (2018-09-27 17:52)
 10. Załącznik nr 9 do SIWZ (2018-09-27 17:52)
 11. Załącznik nr 10 do SIWZ (2018-09-27 17:53)
 12. Załącznik nr 11 do SIWZ (2018-09-27 17:53)
 13. Załącznik nr 12 do SIWZ (2018-09-27 17:54)
 14. Załącznik nr 13 do SIWZ (2018-09-27 17:55)
 15. Załącznik nr 14 - Mapka parter (2018-09-27 17:57)
 16. Załącznik nr 15 - Mapka II piętro (2018-09-27 17:58)
 17. Załącznik nr 16 do SIWZ (2018-09-27 18:05)
 18. Załącznik nr 17 do SIWZ (2018-09-27 18:06)
 19. Załącznik nr 18 do SIWZ - Protokół odbioru (2018-09-27 18:07)
 20. Załącznik nr 19 do SIWZ (2018-09-27 18:07)
 21. Odpowiedzi na wnioski z dnia 1.10.2018 r. (2018-10-01 16:29)
 22. Pytania i odpowiedzi z dnia 3.10.2018 r. (2018-10-04 15:12)
 23. Wnioski i odpowiedzi do postępowania z dnia 5.10.2018 r. (2018-10-05 10:20)
 24. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2018-10-05 10:20)
 25. SIWZ - po zmianach (2018-10-05 10:21)
 26. Pytania i odpowiedzi z dnia 5.10.2018 r. (2018-10-05 14:03)
 27. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (2018-10-10 17:14)
 28. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2018-10-23 13:55)
 29. Zawiadomienie o zmianie terminu podpisania umów (2018-10-23 17:15)
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2018-09-27 17:39
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-09-27 18:08:45
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-10-23 17:15:26

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114