Sąd Okręgowy w Łomży

Kolegium Sądu

Skład:

 • Sędzia Sądu Okręgowego Leszczewski Jan
 • Sędzia Sadu Okręgowego Kozikowska Wiesława
 • Sędzia Sądu Okręgowego Mieczkowska Małgorzata
 • Sędzia Sądu Okręgowego Wójcicki Włodzimierz
 • Sędzia Sądu Rejonowego Makaruk Tomasz
 • Sędzia Sądu Rejonowego Skrodzka Agnieszka
 • Sędzia Sądu Rejonowego Sulkowska Marta 
 • Sędzia Sądu Rejonowego Wypych Piotr
 

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:

 • wyraża opinię o ustaleniu lub zmianie podziału czynności sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych oraz wyraża opinię o zasadach przydziału spraw i zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych;
 • wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
 • rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 • wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
 • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
 • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
 • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości;
 • w sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-17 08:45
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2012-05-17 08:54:14
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-04-26 12:05:18

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114