Sąd Rejonowy w Łomży

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Łomży

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Interesantów rozpocznie funkcjonowanie od dnia 1 września 2014 roku.

 

Dane adresowe:

ul. Polowa 1

18-400 Łomża

piwnica, pokój nr 019

tel. 862150915  862150922

e-mail: boi@lomza.sr.gov.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

w poniedziałek od 8.00 do 17.30

od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela informacji w sprawach upadłościowych. Informacji w tych sprawach udziela pracownik V Wydziału Gospodarczego tut. Sądu Pani Jadwiga Wałkuska pod numerem telefonu: 86 215-09-66.

Do zakresu zdań Biura Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Łomży w szczególności należy:

 1. Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia o terminach i miejscach rozpraw.
 2. Udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych, biegłych sądowych i mediatorów oraz niektórych instytucji pozasądowych.
 3. Udostępnianie listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia niestawiennictwa na rozprawie sądowej i informowanie o zasadach usprawiedliwiania nieobecności.
 4. Udostępnianie formularzy sądowych.
 5. Udostępnianie wzorów pism sądowych.
 6. Informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie  do właściwych sal rozpraw.
 7. Udostępnianie akt sprawy do wglądu stronom, uczestnikom postępowania, ich pełnomocnikom, a także innym osobom uprawnionym.
 8. Współpraca z sekretariatami wydziałów odnośnie udzielenia informacji z zakresu ich działania.
 9. Udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu repertoryjno-biurowego bez wglądu do akt.

Załączniki

 1. Zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesantów (2014-08-26 14:02) - (pdf) - 0,7MB
 2. Regulamin (2019-06-28 10:08) - (docx)
 3. Załącznik nr 1 (2019-06-28 10:09) - (docx)
 4. Załącznik nr 2 (2019-06-28 10:10) - (docx)
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2014-08-26 13:56
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2014-08-26 14:05:45
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2019-06-28 10:11:42

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960