Sąd Rejonowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w I p. 2019 r.

Nazwa wydziału

Pozostało na 31.12.2018 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na 30.06.2019r.

I Wydział Cywilny

1802

3092

3501

1393

II Wydział Karny

633

2620

2593

660

III Wydział Rodzinny  i Nieletnich

382

1071

1095

358

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych

103

190

202

91

V Wydział Gospodarczy

342

1325

1239

428

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

262

13976

11933

2305

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w  Kolnie

95

575

585

85

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2019-08-09 12:19
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-09 12:22:26
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-09 13:44:04

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960