Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania w I p. 2021 r.

 

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31.12.2020 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało na 30.06.2021 r.

I Wydział Cywilny

583

960

1002

541

II Wydział Karny

153

1795

1705 243

w tym Sekcja Penitencjarna

81

1039

988 132

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

314

433

399 348

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2021-08-12 10:41
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2021-08-12 10:46:20

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności