Sąd Okręgowy w Łomży

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania I p. 2022 r.

A-0352-7/22

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania
w I półroczu 2022 w Sądzie Okręgowym w Łomży

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31 grudnia 2021 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało

na 30 czerwca 2022 r.

I Wydział Cywilny

538

982

1009

511

II Wydział Karny

246

1934

1973

207

w tym Sekcja penitencjarna

123

1144

1188

79

III Wydział Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych

259

300

361

198

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania
w I półroczu 2022 w Sądzie Rejonowym w Grajewie

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31 grudnia 2021 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało

na 30 czerwca 2022 r.

I Wydział Cywilny

518

1107

1085

540

II Wydział Karny

732

1224

1309

647

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

220

420

471

169

V Wydział Ksiąg Wieczystych

852

4144

2544

2452

 

Informacja o stanie przyjmowanych spraw kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania

w I półroczu 2022 w Sądzie Rejonowym w Łomży

 

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31 grudnia 2021 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało

na 30 czerwca 2022 r.

I Wydział Cywilny

1141

2793

2755

1179

II Wydział Karny

724

3177

3326

575

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

376

1321

1217

480

V Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

101

153

159

95

V Wydział Gospodarczy

192

890

935

147

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

2607

9000

8723

2884

VIII Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie

117

729

765

81

 

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania
w I półroczu 2022 w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31 grudnia 2021 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało

na 30 czerwca 2022 r.

I Wydział Cywilny

537

1058

1015

580

II Wydział Karny

451

1014

1036

429

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

209

313

339

183

V Wydział Ksiąg Wieczystych

2096

3381

4063

1414

 

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozpatrywania
w I półroczu 2022 w Sądzie Rejonowym w Zambrowie

Nazwa wydziału

Pozostało

na 31 grudnia 2021 r.

Wpływ

Załatwienie

Pozostało

na 30 czerwca 2022 r.

I Wydział Cywilny

335

1445

1102

678

II Wydział Karny

338

1353

1450

241

III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

102

405

400

107

V Wydział Ksiąg Wieczystych

187

2103

2067

223

 

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Alicja Kowalczyk dnia: 2022-07-21 10:38
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2022-07-21 10:41:17
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2022-07-21 10:42:37

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114

Deklaracja dostępności