Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Komunikat Prezesa Sądu z dn.10.04.2006 r.

Sąd Okręgowy w Łomży poszukuje kandydatów na stanowisko asystentów sędziego.

Kandydaci na stanowisko asystenta sędziego muszą spełniać kryteria zawarte w Dziale IV - Rozdziale 4 - art. 155 § 1 do 7 - Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)
Odnośnie art. 155 § 2 pkt.5 w/w ustawy wymagany jest jest egzamin sędziowski, prokuratorski lub referendarski.
Wytwarzający informację: dnia: 2006-04-10 12:12
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2006-04-10 12:13:14
Przejście do archiwum: dnia: 2006-10-19 13:28:59

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114