Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 557/16

Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 557/16 wydał postanowienie z dnia 10.06.2016 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Joannie Szymańskiej na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Łomży kwoty 19 000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych), wynikającej z orzeczenia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 467/15 z tytułu spłaty należnej wierzycielowi z podziału majątku wspólnego stron, z uwagi na brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania i pobytu wierzyciela. Wobec powyższego niniejszym wzywa się uprawnionego Karola Dawida Abramek do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2016-06-29 15:00
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-06-29 15:07:51
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-06-29 15:13:34

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960