Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I C 806/16

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw. Anny Anusewicz do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny nieznanego z miejsca pobytu Radosława Wolińskiego ostatnio zamieszkałego 18-400 Łomża, przy  ul. 3 Maja 5 m. 6 w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawa Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przeciwko Radosławowi Wolińskiemu o zapłatę.
 
Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Urszula Zaleska dnia: 2016-08-11 09:32
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-08-11 09:34:46

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960