Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 912/16

W Sądzie Rejonowym w Łomży Wydziale Cywilnym dnia 22 września 2016r. w sprawie INs 912/16 zapadło postanowienie o zarządzeniu spisu inwentarza spadku po Barbarze Opara z domu Trzcińskiej, córce Kazimierza i Zofii, zmarłej dnia 15 marca 2012r. w Łomży, ostatnio stale zamieszkałej w Łomży, przy ul. Dmowskiego 5/23 (PESEL 46061206645) przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łomży Joannę Grzech, Kancelaria Komornicza - Łomża, ul. Polowa 15/77.
Sąd poucza, że spadkobierca może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.


Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2016-11-03 15:30
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-11-03 15:33:04

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960