Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 962/16

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 962/16 z wniosku Antoniego Poświata o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Poświata synu Stanisława i Stanisławy, zmarłym 20.04.199lr. w Nowogrodzie, ostatnio stale zamieszkałym w Nowogrodzie. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2016-11-25 15:13
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2016-11-25 15:19:07
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2016-11-25 15:20:47

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960