Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 1192/16

„Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 1192/16 wydał postanowienie z dnia 22.12.2016 r., w którym zezwolił wnioskodawcy Tomaszowi Plaga na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego w Łomży kwoty 1 932,39 zł, wynikającej z zawartej między Tomaszem Plagą a Henrykiem Zach umowy dzierżawy gruntów, rolnych położonych w Kątach, gm. Mały Płock o pow. 6,4413 ha, w związku ze śmiercią Henryka Zach i niemożliwością ustalenia osób uprawnionych do odbioru wskazanej kwoty. Wobec powyższego niniejszym wzywa się wszystkich uprawnionych, w szczególności spadkobierców zmarłego Henryka Zacha, legitymujących się prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

 

Sedzia Sądu Rejonowego

Małgorzata Wrzesińska - Modzelewska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2016-12-28 15:20
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2016-12-28 15:22:29

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960