Sąd Rejonowy w Grajewie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenia w sprawie I Ns 456/16

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie 20 lutego 2017 r. w sprawie I Ns 456/16 zapadło postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Staroście Powiatu Grajewskiego na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 39,00 złotych (trzydzieści dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (udział w wysokości 24/64) położoną w obrębie Radziłów, gmina Radziłów, powiat grajewski oznaczoną numerem ewidencyjnym 1303/1, o powierzchni 0,0004 ha, która nie posiada uregulowanego stanu prawnego, z zastrzeżeniem, że wypłata złożonej do depozytu kwoty nastąpić ma na rzecz osoby legitymującej się dokumentem stwierdzającym własność tej nieruchomości przed wywłaszczeniem lub będącej następcą prawnym tej osoby.

Sędzia Sądu Rejonowego
Cezary Waldziński

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2017-03-03 14:50
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-03-03 14:52:17
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-03-03 14:55:24

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74