Sąd Rejonowy w Grajewie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenia w sprawie I Ns 343/16

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie 21 lutego 2017 r. w sprawie I Ns 343/16 zapadło postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w m. Konstancin - Jeziorna na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.073,66 złotych (cztery tysiące siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy), tytułem odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjne nr 104, o powierzchni 10,20 ha, położonych w obrębie Nieciki, gm. Wąsosz, powiat grajewski, w związku z udzieleniem wnioskodawcy zezwolenia na zajęcie części nieruchomości w celu budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk - Łomża, stosownie do decyzji Starosty Grajewskiego z dnia 15 września 2015 roku, znak WG.6821.8.2015, z zastrzeżeniem, że wypłata złożonej do depozytu kwoty nastąpić ma na rzecz uprawnionego wierzyciela po wykazaniu aktem notarialnym, prawomocnym postanowieniem sądu lub innym dokumentem swojego prawa do wierzytelności.

 Sędzia Sądu Rejonowego
Robert Kotowicz 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2017-03-14 15:16
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-03-14 15:19:36
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-03-14 15:20:44

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74