Sąd Rejonowy w Grajewie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 54/17

Sąd Rejonowy w Grajewie 1 Wydziale Cywilnym na podstawie art. 636 3 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 638 1 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie złożono sporządzony przez Reginę Brzozowską wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 25 marca 2016 r. w Grajewie spadkodawcy Sebastianie Romanowskiemu, PESEL 82111412996, ostatnio stale zamieszkałym w Grajewie przy ulicy Komunalnej 21.

Sąd poucza, że:

  1.  ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, albo wykonawcami testamentu, wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

 Sędzia Sądu Rejonowego
Cezary Waldziński 

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2017-03-16 10:52
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-03-16 10:55:51
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-03-16 10:58:34

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74