Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 414/16

„Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Województwa Podlaskiego – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku postanowieniem z dnia 07 października 2016 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 414/16 zezwolił wnioskodawcy na złożenie do depozytu sądowego kwoty  259,50 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć 50/100 złotych) z tytułu odszkodowania za przejęty na własność Województwa Podlaskiego udział ½ w nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 423/1, o powierzchni 0.0019 ha i 331/1, o powierzchni 0.0045 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzec, gmina Ciechanowiec, przy czym kwota powyższa ma zostać wydana osobom, które wykażą prawo własności ww. nieruchomości, która ma obecnie nieuregulowany stan prawny. Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od złożenia do depozytu.

 Sędzia

Edyta Pacewicz

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2017-04-27 11:32
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-04-27 13:52:15
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-04-27 13:52:35

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232