Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 373/17

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny dnia 25 maja 2017 r. w sprawie I Ns 373/17 zapadło postanowienie o zezwoleniu Gminie Grabowo na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.735 zł (dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych ) tytułem odszkodowania przyznanego spadkobiercom Kamili Karwowskiej c. Leona i Heleny, zmarłej dnia 29.05.1978 r. i Włodzimierza Kamrowskiego s. Tomasza i Kamili, zmarłego dnia 14.10.2010 r., zgodnie z decyzją Starosty Kolneńskiego z dnia 15.03.2017 r. Nr GN.6830.58.2016 z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Kamili Karwowskiej i Włodzimierza Kamrowskiego o ile się zgłoszą i przedstawią poświadczony notarialnie akt poświadczenia dziedziczenia albo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Sąd wzywa spadkobierców Kamili Karwowskiej i Włodzimierza Kamrowskiego, którym to kwota powyższa ma być wydana na ich wniosek bez żadnych warunków, do odbioru depozytu.

Sędzia Sądu Rejonowego
Małgorzata Jędrzejewska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2017-05-30 07:44
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2017-05-30 07:45:48
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2017-05-30 07:49:14

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960