Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 502/16

Przed Sądem Rejonowym w Łomży Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 502/16 z wniosku Czesława Łępickiego z udziałem Ireny Pawelczyk i Wiesława Łępickiego, Doroty Łępickiej, Bożeny Łępickiej, Bogumiły Łępickiej, Wojciecha Łępickiego o zasiedzenie nieruchomości położonych w Drogoszewie, gm. Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie oznaczonych numerami ewidencyjnymi 69 o pow. 0,14 ha, 352 o pow. 0,4 ha, 478 o pow. 0,32 ha, 522 o pow. 0,53 ha.Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa własności do przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem, o ile zajdą ku temu przewidziane prawem przesłanki.

 

Sędzia Sądu Rejonowego w Łomży

mgr Małgorzata Jędrzejewska

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2017-08-17 11:18
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-08-17 11:28:54
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-08-17 11:28:36

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960