Sąd Rejonowy w Grajewie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 449/16

W Sądzie Rejonowym I Wydziale Cywilnym w Grajewie w dniu 14 lipca 2017 r. w sprawie I Ns 449/16 zapadło postanowienie o zleceniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Grajewie Grażynie Sosnowskiej, Kancelaria Komornicza w Grajewie sporządzenie spisu inwentarza należącego do Jerzego Akiermana s. Pawła i Jadwigi, zmarłego dnia 07.11.2016 r. (akt zgonu 2008013/00/AZ/2016/370437) w Szafrankach, którego ostatnie miejsce zwykłego pobytu było w Szafrankach.

Pouczenie:

1)     ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)     spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3)     spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy - mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Sędzia Sądu Rejonowego

Cezary Waldziński

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Grajewie
Wytwarzający informację: Andrzej Myśliński dnia: 2017-08-30 11:13
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-08-30 11:15:44

Sąd Rejonowy w Grajewie
ul. Kolejowa 1, 19-200 Grajewo
tel: 86 272 25 25, 86 272 23 61,
fax: 86 272 25 25, 86 272 23 61
e-mail: administracja@grajewo.sr.gov.pl
NIP: 719-156-70-74