Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

DSO-241-247/17 - Zakup mebli wraz z dostarczeniem, wniesieniem i montażem.

2017-11-13 - Dodano zawiadomienie o wniesieniu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w części 2 oraz 6.

Załączniki

 1. Treść ogłoszenia (2017-10-18 14:12)
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2017-10-18 14:13)
 3. Zał. nr 1 - formularz oferty (2017-10-18 14:13)
 4. Zał. nr 2-7 - formularz cenowy (2017-10-18 14:13)
 5. Zał. nr 8 - wzór oświadczenia - podstawa wykluczenia (2017-10-18 14:14)
 6. Zał. nr 9 - meble na sale rozpraw (2017-10-18 14:15)
 7. Zał. nr 10 - fotele i krzesła (2017-10-18 14:15)
 8. Zał. nr 11 - meble do pokoju nr 11 (2017-10-18 14:15)
 9. Zał. nr 12 - meble do pokoju nr 11 (2017-10-18 14:16)
 10. Zał. nr 13 - meble do pokoju nr 11 (2017-10-18 14:16)
 11. Zał. nr 14 - meble do pokoju nr 11 (2017-10-18 14:16)
 12. Zał. nr 15 - meble do pokoju nr 11 (2017-10-18 14:16)
 13. Zał. nr 16 - meble do pokoju nr 11 (2017-10-18 14:17)
 14. Zał. nr 17 - meble do pokoju nr 11 (2017-10-18 14:17)
 15. Zał. nr 18 - meble do pokoju nr 14 (2017-10-18 14:17)
 16. Zał. nr 19 - meble do pokoju nr 14 (2017-10-18 14:17)
 17. Zał. nr 20 - meble do pokoju nr 14 (2017-10-18 14:18)
 18. Zał. nr 21 - meble do gabinetu Prezesa (2017-10-18 14:18)
 19. Zał. nr 22 - meble do sekretariatu (2017-10-18 14:19)
 20. Zał. nr 23 - meble do sekretariatu (2017-10-18 14:20)
 21. Zał. nr 24 - meble do sekretariatu (2017-10-18 14:20)
 22. Zał. nr 25 - meble do sekretariatu (2017-10-18 14:21)
 23. Zał. nr 26 - meble do pomieszczeń dla interesantów (2017-10-18 14:21)
 24. Zał. nr 27 - wykaz dostaw (2017-10-18 14:22)
 25. Zał. nr 28 - wzór umowy (2017-10-18 14:23)
 26. Zał. nr 29 do SIWZ - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (2017-10-18 14:23)
 27. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (2017-10-27 10:55)
 28. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2017-11-07 14:35)
 29. Odwołania do KIO (2017-11-13 15:19)
 30. Zawiadomienie o wniesienie odwołania - PB tenders (2017-11-13 15:20)
 31. Zawiadomienie o wniesienie odwołania - Tronus (2017-11-13 15:20)
 32. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania - Radpol (2017-11-13 15:21)
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Beata Toba dnia: 2017-10-18 14:08
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-10-18 14:23:55
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2017-11-13 15:22:33
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2018-09-20 12:34:27

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114