Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 422/15

W Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 422/15 z wniosku Sylwii Bożeny Choińskiej z udziałem Agnieszki Choińskiej-Glinojeckiej, Natalii Choińskiej, Damiana Choińskiego, Dariusza Choińskiego, Stanisława Choińskiego, Anety Ciegert, Pauliny Kluwa, Miasta Łomża i Haliny Turowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Leszku Choińskim, synu Henryka i Haliny, zmarłym 09.01.2015 r. w Łomży, ostatnio stale zamieszkałego w Łomży. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2017-11-20 14:51
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2017-11-20 15:06:26

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960