Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I C 21/18

Na podstawie art. 144 § 1 i 2 kpc ustanowiono kuratora w osobie adwokat Grzegorza Wakułowskiego do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Łomży I Wydział Cywilny nieznanej z miejsca pobytu Sylwii Sęk
ostatnio zamieszkałej 18-400 Łomża, ul. Księcia Janusza I 12/66 w sprawie z powództwa Plus Bank S.A. w Warszawie przeciwko Sylwii Sęk o zapłatę
Sygn. akt I C 21/18
Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Edyta Piorunek dnia: 2018-02-12 10:17
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-02-12 10:21:28
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-02-12 10:22:38

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960