Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 8/18

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny w sprawie sygnatura I Ns 8/18, z wniosku Gminy Szepietowo o sporządzenie spisu inwentarza, wydał w dniu 09 lutego 2018 r. postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Jacku Jarosławie Szeląg, synu Krzysztofa i Marii, PESEL 69062204610, zmarłym 6 kwietnia 2015 r. w Warszawie, ostatnio zamieszkałym w Szepietowie, ul. Sienkiewicza 62,18-210 Szepietowo.

Sąd poucza, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a mianowicie ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windy kacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Sędzia
Krzysztof Kozłowski

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2018-02-26 14:10
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-02-26 14:12:43

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232