Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 580/17

W sprawie Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny o sygn. akt I Ns 580/17 z wniosku Katarzyny Derewońko z udziałem Mariusza Parzonko o stwierdzenie nabycia spadku został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Tadeuszu Parzonko s. Tadeusza i Zofii, PESEL 53012003114, zmarłym 7 października 2017 r. w Choroszczy, ostatnio zamieszkałym przy ul. Czyżewskiej 12 A, 18-230 Ciechanowiec.

Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz, że osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., a mianowicie ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Sędzia
Małgorzata Kulikowska
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2018-04-04 13:17
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2018-04-04 13:19:01
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2018-04-04 13:20:35

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232