Sąd Okręgowy w Łomży

DSO-226-5/18 - Przystosowanie budynku sądu pod wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

2018.09.27 - Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

Załączniki

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2018-09-03 17:50)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (2018-09-03 17:52)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia (2018-09-03 17:52)
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (2018-09-03 17:53)
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót (2018-09-03 17:53)
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Decyzje PSP (2018-09-03 17:54)
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Ekspertyza techniczna (2018-09-03 17:56)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Program funkcjonalny systemu hydroforów (2018-09-03 17:56)
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ - Program funkcjonalny oddymiania (2018-09-03 17:57)
 10. Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (2018-09-03 17:59)
 11. Załącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót oświetlenia ewakuacyjnego (2018-09-03 18:00)
 12. Załącznik nr 11 do SIWZ - STWiOR oświetlenie ewakuacyjne (2018-09-03 18:00)
 13. Załącznik nr 12 do SIWZ - Decyzja pozwolenia na budowę (2018-09-03 18:01)
 14. Załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt przystosowania drzwi (2018-09-03 18:02)
 15. Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar robót wymiana drzwi (2018-09-03 18:02)
 16. Załącznik nr 15 do SIWZ - STWiOR wymiany drzwi (2018-09-03 18:03)
 17. Załącznik nr 16 do SIWZ - Wzór umowy (2018-09-03 18:03)
 18. Załącznik nr 17 do SIWZ - Wykaz osób (2018-09-03 18:03)
 19. Załącznik nr 18 do SIWZ - Wzór oświadczenia (2018-09-03 18:04)
 20. Załącznik nr 19 do SIWZ - Protokół badania ciśnienia wody (2018-09-03 18:05)
 21. Pytania i odpowiedzi do postępowania z dnia 05.09.2018 r. (2018-09-05 13:47)
 22. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (2018-09-19 12:06)
 23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania (2018-09-27 18:12)
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2018-09-03 17:47
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-09-03 18:06:01
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-09-27 18:15:34

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114