Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie II K 60/18

Sąd Okręgowy II Wydział Karny w Łomży zawiadamia wszystkie strony postępowania, że postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 grudnia 2018r. wyłączono sędziów Sądu Okręgowego w Łomży od rozpoznania sprawy IIK 60/18 oskarżonego Zbigniewa Rolanda K., oskarżonego z art. 586ksh, art. 286§ 1 kk w zw. z art. 294§ 1 kk i art. 302 § 1 kk i sprawę przekazano do merytorycznego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Białymstoku.

Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Małgorzata Mieczkowska dnia: 2018-12-11 13:07
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2018-12-11 13:09:35
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2018-12-11 13:11:13

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114