Sąd Okręgowy w Łomży

DSO-280-3/19 - Przystosowanie budynku Sądu pod wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej - II

2019-04-09 Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (2019-03-20 20:51) - (pdf) - 6,5MB
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019-03-20 20:52) - (pdf) - 5,6MB
 3. Zalacznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (2019-03-20 20:53) - (doc)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia_art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt (2019-03-20 20:54) - (doc)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (2019-03-20 20:54) - (doc)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót (2019-03-20 20:54) - (doc)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Decyzje PSP (2019-03-20 20:55) - (pdf) - 7,3MB
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Ekspertyza techniczna (2019-03-20 20:57) - (pdf) - 19,3MB
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Program funkcjonalny oddymiania (2019-03-20 20:57) - (pdf) - 0,4MB
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ - Decyzja pozwolenia na budowę (2019-03-20 20:58) - (pdf) - 2MB
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (2019-03-20 20:58) - (pdf) - 1,8MB
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz osób (2019-03-20 20:58) - (doc)
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór oświadczenia (2019-03-20 20:59) - (doc)
 14. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (2019-04-04 14:00) - (pdf) - 0,3MB
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-04-16 11:44) - (pdf) - 0,4MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2019-03-20 20:46
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-03-20 20:59:42
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-04-09 10:32:04

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114