Sąd Okręgowy w Łomży

DSO-226-1/19 - Wymiana drzwi ppoż. oraz roboty malarskie

2019-04-30 Dodano: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

 1. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych (2019-04-01 15:18) - (pdf) - 6,6MB
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2019-04-01 15:19) - (pdf) - 6,7MB
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (2019-04-01 15:21) - (doc)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia (2019-04-01 15:21) - (doc)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (2019-04-01 15:21) - (doc)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót (2019-04-01 15:22) - (doc)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Decyzje PSP (2019-04-01 15:22) - (pdf) - 7,3MB
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Ekspertyza techniczna (2019-04-01 15:23) - (pdf) - 19,3MB
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Decyzja pozwolenia na budowę (2019-04-01 15:24) - (pdf) - 1,9MB
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ -Projekt wymiany drzwi. (2019-04-01 15:25) - (pdf) - 5,4MB
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót (2019-04-01 15:25) - (pdf) - 1,4MB
 12. Załącznik nr 10 do SIWZ - STWiOR wymiany drzwi (2019-04-01 15:25) - (pdf) - 0,3MB
 13. Załącznik nr 11 do SIWZ - Wzór umowy (2019-04-01 15:25) - (doc) - 0,1MB
 14. Załącznik nr 12 do SIWZ - Wykaz osób (2019-04-01 15:26) - (doc)
 15. Załącznik nr 13 do SIWZ - Wzór oświadczenia (2019-04-01 15:26) - (doc)
 16. Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar robót malarskich (2019-04-01 15:26) - (pdf) - 1MB
 17. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (2019-04-24 13:42) - (pdf) - 0,4MB
 18. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-04-30 12:14) - (pdf) - 0,4MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2019-04-01 15:17
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-04-01 15:26:42
Ostatnia edycja: Janusz Brzóska dnia: 2019-04-30 12:15:24

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114