Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 105/19

Na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem I Wydział Cywilny (sąd spadku) ogłasza, że w dniu 29 listopada 2018 r. złożono wykaz inwentarza po spadkodawczyni Helenie Dzieniszewskiej (c. Piotra i Marceli) zmarłej dnia 31 stycznia 2018 r., PESEL: 54092304388, ostatnio zamieszkałej w Dworakach-Staśkach, gmina Sokoły.

Pouczenie

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcy testamentu i wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Sędzia
Krzysztof Kozłowski

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2019-05-13 09:30
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-05-13 09:33:36
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-05-13 09:40:00

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232