Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem

Ogłoszenie w sprawie I Ns 222/19

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem w I Wydziale Cywilnym postanowieniem z 31 lipca 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 222/19 zezwolił wnioskodawczyni Gminie Kobylin-Borzymy na złożenie do depozytu sądowego kwoty 618,75 zł (sześćset osiemnaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) należnej tytułem części odszkodowania przyznanego decyzją Starosty Wysokomazowieckiego z 27 lutego 2017 r., nr GN.683.9.45.2015 za przejęcie na własność Gminy Kobylin-Borzymy nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, tj. działki oznaczonej nr geodezyjnym 60/3, o pow. 0,0047 ha, położonej w obrębie Kobylin- Kuleszki, gm. Kobylin- Borzymy, z zastrzeżeniem że depozyt ma zostać wydany spadkobiercom zmarłych współwłaścicieli nieruchomości, tj.

  • kwota 495,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) spadkobiercom zmarłej współwłaścicielki Anny Kurzyny,
  • kwota 82,50 zł (osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) spadkobiercom zmarłej współwłaścicielki Karoliny Marianny Jaworowskiej,
  • kwota 41,25 zł (czterdzieści jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy) spadkobiercom zmarłego współwłaściciela Waldemara Kurzyny,

po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku.

Wzywa się uprawnionych do zgłoszenia się do tut. Sądu i wykazania swych praw do odbioru wyżej podanego depozytu w terminie 10 lat od daty złożenia do depozytu sądowego pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu.”

 

 Referendarz Sądowy
Anna Brandt

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
Wytwarzający informację: Piotr Wypych dnia: 2019-08-12 13:29
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-08-12 13:34:24

Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 44,
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel: 86 477 02 30, 86 275 31 33
fax: 86 477 02 30 wew. 48
e-mail: sr@wysmaz.sr.gov.pl
NIP: 722-16-28-232