Sąd Okręgowy w Łomży

DSO-244-123/19 - Dostawa i modernizacja systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych

Załączniki

 1. Ogłoszenie opublikowane w BZP (2019-10-23 15:26) - (pdf) - 6,3MB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2019-10-23 15:26) - (pdf) - 6,5MB
 3. Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (2019-10-23 15:28) - (pdf) - 22,6MB
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (2019-10-23 15:28) - (doc) - 0,1MB
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o wykluczeniu (2019-10-23 15:29) - (doc) - 0,1MB
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw (2019-10-23 15:29) - (docx)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej (2019-10-23 15:29) - (doc) - 0,1MB
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia (2019-10-23 15:29) - (docx)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (2019-10-23 15:30) - (pdf) - 3,1MB
 10. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (2019-10-31 13:41) - (pdf) - 0,4MB
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-11-07 15:13) - (pdf) - 0,2MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2019-10-23 15:24
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-10-23 15:30:22

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114