Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

DSO-244-131/19 - Dostawa systemu cyfrowej rejestracji rozpraw sądowych

Załączniki

 1. Ogłoszenie opublikowane w BZP (2019-11-04 15:17) - (pdf) - 3,3MB
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2019-11-04 15:09) - (pdf) - 4MB
 3. Załacznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (2019-11-04 14:54) - (pdf) - 15MB
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (2019-11-04 14:49) - (doc) - 0,1MB
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o wykluczeniu (2019-11-04 14:49) - (doc) - 0,1MB
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz dostaw (2019-11-04 14:50) - (docx)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej (2019-11-04 14:50) - (doc) - 0,1MB
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia (2019-11-04 14:50) - (docx)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy (2019-11-04 14:55) - (pdf) - 1,9MB
 10. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (2019-11-12 13:42) - (pdf) - 0,1MB
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2019-11-13 08:03) - (pdf) - 0,2MB
Podmiot udostępniający: Sąd Okręgowy w Łomży
Wytwarzający informację: Joanna Truszkowska dnia: 2019-11-04 14:46
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2019-11-04 15:18:13
Przejście do archiwum: Janusz Brzóska dnia: 2020-06-05 15:07:10

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114