Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 361/19

SĄD  REJONOWY w Zambrowie
Dnia 07 grudnia 2019 r.
Sygn. akt I Ns 361/19

 O G Ł O S Z E N I E

 

   Wnioskodawca Zbigniew Zambrzycki, Sąd    Rejonowy w Zambrowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 361/19.  

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku       Zbigniewa Zambrzyckiego  

  1. ogłasza, że w dniu 04 grudnia 2019 r. został złożony wykaz inwentarza Stanisława Zambrzyckiego (PESEL 47010620554) zmarłego 08 października 2017r., ostatnio stale zamieszkałego w miejscowości Ożarki-Olszanka 71, 18-312 Rutki Kossaki;
  2. poucza, że:
    • ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
    • osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. 

Sędzia
Tomasz Makaruk

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Tomasz Makaruk dnia: 2019-12-06 15:04
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-12-06 15:11:07
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-12-10 14:26:19

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090