Sąd Rejonowy w Zambrowie

Ogłoszenie w sprawie I Ns 360/19

SĄD  REJONOWY
w Zambrowie
Dnia 07 grudnia 2019 r.
Sygn. akt I Ns 360/19


O G Ł O S Z E N I E


 Wnioskodawca Anna Krajewska, Sąd    Rejonowy w Zambrowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 360/19.

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Anny Krajewskiej

  1. ogłasza, że w dniu 04 grudnia 2019 r. został złożony wykaz inwentarza Stanisława Zambrzyckiego (PESEL 47010620554) zmarłego 08 października 2017r., ostatnio stale zamieszkałego w miejscowości Ożarki-Olszanka 71, 18-312 Rutki Kossaki;
  2. poucza, że: 
    •  ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
    • osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

 Sędzia
Tomasz Makaruk

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2019-12-10 13:50
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2019-12-10 13:54:15
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2019-12-10 14:28:38

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090