Sąd Rejonowy w Zambrowie

Informacja dot. wstępu publiczności na rozprawę w dniach 28-30.01.2020 r. w sprawie II K 406/19

Zambrów, dnia  14 stycznia 2020r.    

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
w Zambrowie
Aleja Wojska Polskiego 56
18-300 Zambrów
tel. 86 2712240

              Nr Prez. A-0101-15 /19

                                                                                                     

Sąd Rejonowy w Zambrowie zawiadamia, iż w związku ze sprawą II K 406/19, która rozpoznawana będzie w tut. Sądzie w dniach 28-30 stycznia 2020 roku  przewidziano 20 wejściówek na salę rozpraw, po 2 wejściówki  dla osób najbliższych oskarżonym w wyżej wymienionej sprawie. Wejściówki wydawane będą  przy wejściu do Sądu – stanowisko ochrony do 20 minut przed rozpoczęciem rozprawy, oddzielnie na każdy dzień rozprawy tj.  28,29,30 stycznia 2020r.  

Rejestracja wyżej wskazanych osób odbywać się będzie do dnia 23 stycznia 2020 roku do godz. 15.00 w sekretariacie II Wydziału Karnego. Pismo o wydanie wejściówki można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu pisma do Sądu tj. do 23.01.2020r. do godz. 15.00).

Pismo o wydanie wejściówki powinno zawierać imię i nazwisko, PESEL  osoby ubiegającej się o wejściówkę  i wskazanie osoby oskarżonej dla której jest osobą najbliższą.

Warunkiem wydania wejściówki i uzyskania wstępu na salę rozpraw będzie okazanie dokumentu ze zdjęciem zawierającym także numer PESEL.

 

Prezes Sądu Rejonowego
w Zambrowie
Tomasz Makaruk

Załączniki

  1. A-0101-15/19 informacja w sprawie II K 406/19 (2020-01-14 15:12)
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2020-01-14 15:01
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-01-14 15:13:06
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-01-14 15:15:20

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090