Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Lista kandydatów wybranych na stanowisko referenta stażysty-migratora oraz referenta-stażysty w Sądzie Okręgowym w Łomży

Lista kandydatów wybranych na:


stanowisko referenta stażysty-migratora
w Sądzie Okręgowym w Łomży

Pan Piotr Kąkolstanowisko referenta-stażysty

Pani Joanna Maria Rostkowska


Przewodnicząca Komisji:
Prezes Sądu Okręgowego w Łomży
Dalia Szerment Szpurko
Wytwarzający informację: dnia: 2007-09-26 09:42
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2007-09-26 09:44:18
Przejście do archiwum: dnia: 2007-10-09 08:44:34

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114