Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie I Ns 211/19

O G Ł O S Z E N I E

Wnioskodawca Jadwiga Żebrowska, Sąd Rejonowy w Zambrowie Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Ns 211/19

Sąd Rejonowy w Zambrowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Jadwigi Żebrowskie z udziałem Józefa Pisarskiego postanowieniem z dnia 5 września 2019r. zezwolił Jadwidze Żebrowskiej:

- na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.926,17 (sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć 17/100) złotych jako świadczenia należnego tytułem spłaty orzeczonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 28 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 281/17 z zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać wydana uczestnikowi postępowania Józefowi Pisarskiemu na jego wniosek w terminie 3 lat od ogłoszenia niniejszego orzeczenia – pod rygorem przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Sędzia
Jarosław Dłużniewski

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Zambrowie
Wytwarzający informację: Elżbieta Zaniewska dnia: 2020-02-18 11:16
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2020-02-18 11:19:50
Ostatnia edycja: Sebastian Krupiński dnia: 2020-02-18 11:23:27

Sąd Rejonowy w Zambrowie
ul. Aleja Wojska Polskiego 56,
18-300 Zambrów
tel: 86 271 22 40, 86 271 20 66,
fax.: 86 271 22 40 wew. 47
e-mail: administracja@zambrow.sr.gov.pl
NIP: 723-11-46-090