Sąd Rejonowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za 2019 rok

Sprawozdania statystyczne za 2019 roku

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz.1141) Sąd Rejonowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych za  2019 r. 

MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za  2019 r.

MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2019 r.

MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za  2019 r.

MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za  2019 r. 

MS-S11 sprawozdanie w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych  za 2019 r.

MS- S16 sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich  za 2019 r.

MS- S19 sprawozdanie w sprawach gospodarczych  za 2019 r.

MS- S20N sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej)  za 2019 r.

MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  za 2019 r.

MS-S 23Kom z czynności komornika za  2019 r.

MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej  za 2019 r.

MS-S1 00W limit i obsada w sprawach cywilnych za  2019 r.

MS-S5 00W limit i obsada w sprawach karnych za 2019 r.

MS-S11 00W limit i obsada w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych za 2019 r.

MS-S16 00W limit i obsada w sprawach rodzinnych i nieletnich za 2019 r.

MS-S19 00W limit i obsada w sprawach gospodarczych za 2019 r.

MS-S20 00W limit i obsada w sprawach ksiąg wieczystych za  2019 r.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2020-03-10 08:10
Upublicznienie: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2020-03-10 08:31:57
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2020-03-10 09:15:59

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960