Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Lista przyjętych osób na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Łomży.

Pan Paweł PłońskiLista rezerwowa

Pani Barbara Jasionowicz
Pani Dorota Śledziewska
Pani Joanna Czaplicka
Wytwarzający informację: dnia: 2007-10-10 14:37
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2007-10-10 14:39:23
Przejście do archiwum: dnia: 2007-10-30 07:34:26

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114