Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży dot. posługiwania się dotychczasowymi pieczęciami przez tłumaczy przysięgłych

Wykonując odezwę Ministerstwa Sprawiedliwości Departament Organizacyjny , przypominam iż tłumacze przysięgli mogą posługiwać się dotychczasowymi pieczęciami do dnia 27 stycznia 2008 roku.
Po tej dacie stare pieczęcie będą nieważne i opatrywane nimi tłumaczenia nie będą tłumaczeniami poświadczonymi.
Niezwłocznie po dniu 27 stycznia 2008r nawet w przypadku gdy tłumacz nie otrzymał jeszcze nowej pieczęci np. z powodu zbyt późno złożonego wniosku o zamówienie pieczęci - dawną pieczęć należy zwrócić do sądu okręgowego , za pośrednictwem którego pieczęć była zamawiana.
Dawne pieczęci, winny być również zwracane przez tłumacza przysięgłego do sądu okręgowego, niezwłocznie po otrzymaniu nowej pieczęci.
Tłumacze przysięgli, którzy jeszcze nie wymienili pieczęci winni jak najszybciej złożyć odpowiedni wniosek w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Przedmiotowy wniosek powinien zawierać:
- imię i nazwisko tłumacza;
- język którego dotyczą uprawnienia,
- numer TP;
- adres pod który pieczęć powinna zostać wysłana;
- telefoniczny numer kontaktowy w razie ewentualnych wątpliwości,
- nr NIP konieczny do wystawienia faktury przez Mennicę Państwową.

Istnieje możliwość skorzystania z formularza wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl .
Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z prośbą do tłumaczy przysięgłych , aby decyzje o wysłaniu wniosku o zamówienie pieczęci nie były odkładane na ostatnią chwilę. Z uwagi na możliwości produkcyjne Mennicy istnieje niebezpieczeństwo że osoby, które złożą wnioski w listopadzie lub grudniu nie otrzymają pieczęci przed 27 stycznia 2008r., co oznaczać będzie niemożliwość wykonywania obowiązków tłumacza przysięgłego do czasu otrzymania nowej pieczęci.
Art. 19 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego nakłada na tłumacza przysięgłego obowiązek złożenia, po otrzymaniu od Ministra Sprawiedliwości pieczęci, jej odcisku oraz wzoru swojego podpisu do Ministra Sprawiedliwości ( Departament Organizacyjny Wydział Tłumaczy Przysięgłych Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa), Ministra Spraw Zagranicznych ( Departament Konsularny i Polonii Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa) oraz wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Prezes Sądu Okręgowego
w Łomży
Wytwarzający informację: dnia: 2007-10-19 13:37
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2007-10-19 13:39:52
Przejście do archiwum: dnia: 2010-03-25 09:21:04

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114