Sąd Rejonowy w Łomży

Zarządzenie AdmR-0000-14/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 20 marca 2020 r.

Zarządzeniem AdmR-0000-14/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 20 marca 2020 r. zostają zdjęte wszystkie sprawy z wokand, za wyjątkiem spraw pilnych w terminie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2020-03-20 15:11
Upublicznienie: Radosław Jabłoński dnia: 2020-03-23 08:20:39
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2020-03-20 15:19:22

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960