Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży dot. terminu konkursu na stanowisko urzędnika sądowego lub stażysty / pełnienie obowiązków księgowego - kasjera w wymiarze ¾ etatu

Konkurs ( część pisemna i ustna) na stanowisko urzędnika sądowego lub stażysty /pełnienie obowiązków księgowego - kasjera w wymiarze ¾ etatu - ogłoszone komunikatem z dnia 03 stycznia 2008r , odbędzie się w dniu 25 stycznia 2008 roku
w Sądzie Okręgowym w Łomży ul. Dworna 16.
1/. o godzinie 8.00 - część pisemna
2/. o godzinie 10.00 - część ustna

Kandydaci winni zgłosić się w tym dniu z dowodem osobistym , do pokoju nr 21 , I piętro.


Lista osób zakwalifikowanych do części ustnej zostanie opublikowana w tym dniu o godz. 9.30 ( na stronie internetowej sądu w zakładce komunikaty i tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego, poprzez wskazanie numeru PESEL osoby zakwalifikowanej.

Zasady oceny/ punktacji części pisemnej zostaną przedstawione ustnie kandydatom w dniu 25 stycznia 2008r , przed przystąpieniem do egzaminu.

Lista
kandydatów zakwalifikowanych do etapu pisemnego konkursu na stanowisko
urzędnika sądowego lub stażysty / pełnienie obowiązków księgowego - kasjera
w wymiarze ¾ etatu

1.Gruszczyńska Brygida zam. Łomża

2.Lenda Mariola zam. Łomża
Prezes Sądu OkręgowegoWytwarzający informację: dnia: 2008-01-15 15:10
Upublicznienie: Sebastian Krupiński dnia: 2008-01-15 15:14:35
Przejście do archiwum: dnia: 2008-01-29 12:37:42

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114