Sąd Rejonowy w Łomży

Sprawozdania statystyczne za 2020 rok

Sprawozdania statystyczne za  2020 rok

 

Zgodnie z § 122. 1. pkt 9. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku. Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019 poz.1141) Sąd Rejonowy w Łomży udostępnia sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzone w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.

MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2020 r. 

MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za  2020 r.

MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za 2020 r.

MS-S7r sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za 2020 r.

MS-S10r sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za 2020 r.

MS-S11/12r sprawozdanie w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych  za 2020 r.

MS-S16/18r sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za  2020 r.

MS-S19r sprawozdanie w sprawach gospodarczych za 2020 r.

MS-S20UN sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) za  2020 r.

MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za  2020 r.

MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika za  2020 r.

MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za  2020 r.

MS-S62r sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za  2020 r.

S00W-MS-S1r limit i obsada w sprawach cywilnych za 2020 r.

S00W-MS-S5r limit i obsada w sprawach karnych za 2020 r.

S00W-MS-S11/12r limit i obsada w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych za 2020 r.

S00W-MS-S16/18r limit i obsada w sprawach rodzinnych i nieletnich za  2020 r.

S00W-MS-S19r limit i obsada w sprawach gospodarczych za 2020 r.

S00W-MS-S20r limit i obsada w sprawach ksiąg wieczystych za  2020 r.

Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Łomży
Wytwarzający informację: Grażyna Śmiarowska dnia: 2021-02-01 14:35
Upublicznienie: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2021-02-01 14:44:32
Ostatnia edycja: Ireneusz Wysakowicz dnia: 2021-02-02 07:49:06

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności