Sąd Okręgowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Obwieszczenie o rozpoczęciu migracji ksiąg wieczystych SR Biskupiec

W dniu 01 sierpnia 2008r w Sądzie Okręgowym w Łomży z siedzibą Ośrodka Migracyjnego w Łomży rozpoczyna się przenoszenie treści dotychczasowych ksiąg wieczystych znajdujących się we właściwości Sądu Rejonowego w Biskupcu Wydział Ksiąg Wieczystych do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Migracją zostaną objęte dotychczasowe księgi wieczyste prowadzone dla obszaru właściwości tego Sądu.


Łomża , 26.06.2008r
Prezes Sądu Okręgowego

Janusz Wyszyński
Wytwarzający informację: dnia: 2008-07-02 12:19
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2008-07-02 12:21:05
Przejście do archiwum: dnia: 2008-09-11 22:32:00

Sąd Okręgowy w Łomży
ul. Dworna 16, 18-400 Łomża
tel: 86 216 62 81 do 84
fax: 86 216 67 53
e-mail: sokregowy@lomza.so.gov.pl
NIP: 718-10-22-114