Sąd Rejonowy w Łomży
Wiadomość archiwalna

Powrót do wiadmości archiwalnych z kategorii

Ogłoszenie w sprawie VII Ns 8/08

W Sądzie Rejonowym w Łomży Sądzie Grodzkim VII Wydziale Grodzkim dnia 01 sierpnia 2008 r. w sprawie VII Ns 8/08 zapadło postanowienie o zezwolenie Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu w Łomży na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7,59 zł wraz z odsetkami od dnia 19 marca 2008 r. należnej Mariuszowi Kosmowskiemu z tytułu wpłaconego przez niego na mocy postanowienia Prokuratora Rejonowego w Łomży z dnia 02 stycznia 2008 r. sygn. akt 2 Ds. 2/07 poręczenia majątkowego uchylonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 29.03.2007 sygn. akt VII K 85/07, który to depozyt ma być wydany Mariuszowi Kosmowskiemu na jego wniosek bez żadnych warunków. Sąd wzywa do odbioru w/w kwoty.
Wytwarzający informację: dnia: 2009-10-12 10:24
Upublicznienie: Janusz Brzóska dnia: 2009-10-12 10:33:28
Przejście do archiwum: dnia: 2009-11-20 12:02:16

Sąd Rejonowy w Łomży
ul. Polowa 1, 18-400 Łomża
tel: 86 215 09 15, 86 215 09 22
fax: 86 215 09 60
e-mail: sr@lomza.sr.gov.pl
NIP: 718-12-14-960